Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit

 

Glasbeek stelt raad gerust over keuze Rijnlandroute

VOORSCHOTEN - De raadscommissie wonen, ruimte en groen is door dagelijks bestuurslid Glasbeek van Holland Rijnland enigszins gerustgesteld over de Rijnlandroute. Het artikel uit het Leidsch Dagblad van februari geeft zijn standpunt niet goed weer. In het kort was de boodschap van Glasbeek: “Nee, nut en noodzaak zijn zeker nog niet aangetoond en ja, er is nog voldoende ruimte voor inspraak”.

Het rapport van de provincie over de maatschappelijke kosten/baten analyse, MKBA, een omschrijving van de plus- en minpunten over de diverse varianten van de Rijnlandroute roept wel vragen op bij de commissieleden. Het rapport is gebaseerd op oude gegevens. PvdA wil dat de nulplusvariant wordt meegenomen waarbij er helemaal geen weg wordt aangelegd en GroenLinks vraagt om onderzoek naar de effecten van de Rijnlandroute op langere termijn. CDA wijst daarnaast op het water: “wat is concreet het gevolg voor bijvoorbeeld de onderbemaling en landgoed Berbice?”

Glasbeek zegt dat de gegevens voor het definitieve MKBA nog worden geüpdate. Hij adviseert alle open aanmerkingen vanuit Voorschoten over te brengen want: “Holland Rijnland neemt nog vóór het zomerreces een definitief standpunt in tegenover provincie en rijk.”

 

Terug naar

Terug naar