Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

‘Niet zwijgen nu RGL in een impasse zit’

DOOR WILFRED SIMONS
LEIDEN/ALPHEN - Directeur Cees Broeksma van de Kamer van Koophandel Rijnland baarde opzien door meteen na het referendum over de Rijn Gouwe Lijn een tweede te bepleiten. Hij oogstte hoon en spot en kreeg het verwijt dat hij geen respect had voor democratisch genomen besluiten.

Na de fusie van de Rijnlandse Kamer van Koophandel met die van Haaglanden is Cees Broeksma de tweede directeur, naast zijn Haagse collega Gert Zandsteeg. In dit uitgestrekte gebied gaat Alphenaar Broeksma zich onder meer richten op 'regiostimulering' en voorlichting aan (beginnend ) ondernemers.

De KvK is altijd een groot voorstander geweest van de komst van de Rijn Gouwe Lijn en dat blijft ook zo. "Ik vind niet dat de Kamer nu het project in een impasse zit, er het zwijgen toe moet doen. Dan krijg je later het verwijt: 'Waar waren jullie, toen het erom spande?'

De meeste reacties op uw voorstel kwamen erop neer dat u een slecht verliezer bent, die zich niet bij de uitkomst van het referendum kon neerleggen.
"Natuurlijk heb ik respect voor democratisch genomen besluiten. Ik vind alleen dat de gekozen vorm, namelijk een referendum waarbij de Leidenaars alleen voor of tegen een lightrailverbinding konden stemmen, niet geschikt was voor een gecompliceerd besluit als de Rijn Gouwe Lijn. Nu zijn er alleen verliezers."

Hoe had u het dan gewild?
"Ik vind het idee van een ‘preferendum’ heel aantrekkelijk. Ik weet zeker dat er in Leiden draagvlak was, en is voor een moderne lightrail. In een 'ja'- of nee'-referendum komt dat draagvlak er niet uit. In een preferendum kun je kiezen tussen A of B, dus tussen een verbinding buitenom of door de Breestraat. Dan was er nu tenminste een tracé gekozen, óók langs democratische weg!"

Maar hoe zit dat met dat tweede referendum, of preferendum, zo u wilt?
"Dat komt in mijn analyse helemaal aan het eind van een nieuw debat. De discussie moet uit het vacuüm worden getrokken waarin hij nu zit. Daarom dacht ik aan een constructie die ook veel goed heeft gedaan voor het Aalmarktplan, toen dat door de betrokkenen was afgewezen. Een burgercommissie heeft, onder leiding van oud-wethouder Cees Waal, een bijgesteld plan gemaakt waarmee wél iedereen kon instemmen. Ik vind dat zo'n burgercommissie, dus ook met de tegenstanders, want de voorstemmers interesseren mij minder, van het begin af aan fris naar de Rijn Gouwe Lijn moet kijken. Daar moet alles gezegd kunnen worden, niet alleen de ratio moet voorop staan. Ook de emoties, juist de emoties moeten ruimte krijgen in een nieuw debat over de RGL. Aan het einde van het debat leggen we het resultaat opnieuw aan de Leidenaars voor."

U kunt ook zeggen: laat maar zitten, die Rijn Gouwe Lijn?
"Nee, ik ben er heilig van overtuigd dat de RGL een robuuste bijdrage levert aan de economie in Rijnland, en dus indirect ook aan welzijn, horeca en cultuur, alles dat belangrijk is in de streek en in de stad."

 

Terug naar

Terug naar