Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit 

Ringweg Oost

Bewoners praten mee

De gemeenten Leiden en Leiderdorp overwegen een rondweg aan de oostkant van Leiden om de Leidse binnenstad te ontlasten. Een informatieavond daarover trok veel belangstelling. De betrokken wethouders willen graag weten wat bewoners vinden.

Bewoners van Leiden en Leiderdorp hebben nogal wat vragen bij de plannen voor een oostelijke rondweg in Leiden om de Leidse binnenstad te ontlasten, de 'Ringweg Oost'. De informatieavond vorige week donderdag werd druk bezocht door bewonersorganisaties, ondernemers en andere belangstellenden. Er werden veel vragen gesteld:
Moeten er woningen worden gesloopt? Zal er groen wijken? Hoe zit het met de leefbaarheid in de woonwijken? Is er gedacht aan de milieuvriendelijkheid? En aan onze gezondheid? Hoe zit het met de speelruimte van onze kinderen? Wordt het probleem van de verkeersdrukte met een Ringweg niet gewoon verplaatst van de binnenstad naar de omliggende woonwijken?

Open houding
"Het is juist vanwege die vragen dat we graag willen dat bewoners met ons komen meedenken in werkgroepen", zei de Leidse verkeerswethouder John Steegh. Zijn Leiderdorpse collega Peter Glasbeek gaf aan dat daarbij een open houding belangrijk is. Een aantal bezoekers meldde zich tijdens de avond al aan voor de werkgroepen of 'ateliers', die voor en na de zomervakantie worden gehouden.

De gemeentebesturen van Leiden en Leiderdorp laten acht verschillende plannen onderzoeken om via een ringweg aan de oostkant van Leiden een goede noord-zuidverbinding te maken. Op die manier hoopt Leiden de verkeersdrukte in de binnenstad tegen te gaan en daarmee ook de geluidsoverlast, de milieuvervuiling en de verkeersonveiligheid. Ook kunnen belanghebbenden zelf nog nieuwe varianten inbrengen of variaties op de huidige voorstellen. Voor Leiderdorp zou een oostelijke ringweg betekenen dat het sluipverkeer afneemt, een aantal wegen wordt ontlast en de bereikbaarheid van het Leidse centrum vanuit Leiderdorp wordt verbeterd. "Nu zijn Leiderdorpers nog sneller in Den Haag dan in Leiden", legde wethouder Glasbeek uit. "Wie de bus naar Leiden neemt, staat vaak vrolijk een kwartier vast in het verkeer."

Acht varianten
Aanvankelijk was er één plan voor een oostelijke ringweg, waarbij de Kanaalweg over de Nieuwe Rijn naar het noorden, de Willem de Zwijgerlaan, wordt doorgetrokken. In een variant daarop loopt de route over onder andere de Sumatrastraat, die echter niet drukker mag worden dan die nu al is. Een derde variant gaat via de Kooilaan en in een vierde wordt het verkeer verdeeld over de Zijldijk en de Sumatrastraat, die dan allebei eenrichtingsstraat worden. Vereniging Waardeiland heeft een voorstel ingediend waarbij het doorgaande verkeer buiten Leiderdorp wordt omgeleid via een verlenging van de Willem van der Madeweg en de provinciale wegen N446 en N445. Een zesde variant gaat uit van een verbeterde route langs de Hoge Rijndijk, de Persant Snoepweg en Engelendaal naar Leiden Noord. Variant zeven leidt ook weer langs de Hoge Rijndijk en de Persant Snoepweg, maar nu naar de Van der Valk Boumanweg en Zijldijk door Leiderdorp. In een laatste voorstel wordt de Burggravenlaan doorgetrokken over de Nieuwe Rijn naar de Admiraal Banckertweg.

Intensief betrekken
Niets doen is ook een mogelijkheid. De beide gemeenten noemen dit de 'Variant Nul'. In combinatie met een aantal verbeteringen voor fietsers en het openbaar vervoer wordt gesproken van de 'Variant Nulplus'. "Het is mogelijk om meer varianten voor te leggen", sprak Willem Homan, projectleider Ringweg Oost. De beide gemeenten stellen nadrukkelijk dat ze bewoners en belanghebbende organisaties intensief willen betrekken bij het project. "We streven naar zo veel mogelijk openheid", aldus wethouder Steegh. De twee gemeenten nodigen vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit om mee te praten in ateliers. Zowel voor als na de zomer worden twee à drie ateliers gehouden. Eind 2007 moet daar één werkbaar voorstel uit komen, dat dan aan de gemeenteraden van beide gemeenten wordt voorgelegd. (BW)

 

Terug naar