Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Alternatieve Elfenbaan op agrarische grond

Moerasstrook in Grote Polder 

DOOR JUDY NIHOF
ZOETERWOUDE - Zoeterwoude wil een strook van de Grote polder, langs de N11, opofferen voor het maken van moerasachtige natuur. Nu is dat nog agrarisch gebied. De beoogde strook vervangt een stuk van de Elfenbaan dat binnenkort verloren gaat.

De gemeente gaat binnen afzienbare termijn met de grondeigenaren in de Grote Polder in overleg. "Maar van onteigening is geen sprake. We willen het in goede harmonie doen", zei wethouder Ates gisteravond tijdens een vergadering.

De 'natte' natuurstrook in de Grote Polder moet het stuk Elfenbaan compenseren dat wegvalt omdat de provincie Zuid-Holland er een rangeerterrein en een werkplaats voor de Rijn Gouwe Lijn gaat aanleggen. De Elfenbaan is de strook tussen de N11 en het spoor en vormt onderdeel van een zogeheten 'ecologische verbindingszone' voor planten en dieren. Begin volgend jaar beginnen in de Elfenbaan de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het rangeerterrein en de werkplaats. In 2010 moeten ze klaar zijn. Volgens Jerry van Veenendaal van het projectbureau Rijn Gouwe Lijn zijn de voorzieningen op de beoogde plek nabij Leiden, ook nodig als de Rijn Gouwe Lijn niet door deze gemeente gaat rijden. "We gaan door op de ingeslagen weg."

Zoeterwoude wilde de Elfenbaan destijds niet zomaar opgeven en bedong dat de provincie op de proppen zou komen met een vergelijkbare natuurstrook en deze ook zou vergoeden. Daarop nam de provincie adviesbureau Waardenburg in de arm, dat de mogelijkheden op een rijtje zette. De aan de Nl1 grenzende strook van de Grote Polder komt volgens dit bureau als beste alternatief uit de bus. De Zoeterwoudse politiek volgt de adviseurs daarin.

Volgens het adviesbureau is de huidige natuurstrook in de Elfenbaan 'redelijk makkelijk elders te ontwikkelen'. "De natuurwaarden zijn er relatief laag." In de Elfenbaan komen wel twee beschermde diersoorten voor: de bittervoorn en de kleine modderkruiper. Verder is het een belangrijke vliegroute voor de meervleermuis.

Het bureau onderzocht ook stroken langs de Weipoortsevliet en het Molenpad. Een van de nadelen van deze stroken is dat er veel grondeigenaren zijn, aldus de adviseurs. Dat maakt verwerving van de grond lastig. In de Grote Polder, langs de N11 is het aantal grondeigenaren daarentegen beperkt.

Het idee voor een natuurstrook in de Grote Polder werd vorig jaar ook al eens geopperd. AgrariŽr Theo van Leeuwen reageerde daar toen namens Land- en Tuinbouworganisatie Rijn- en Vlietlanden afwijzend op. Volgens hem is het niet nodig om een complete strook aan de boeren te onttrekken. "Compensatie van de Elfenbaan kan ook door her en der in het boerenland 'loze plekken' te verbeteren, met onder meer geriefbosjes en poeltjes", zei Van Leeuwen destijds.

 

Terug naar