Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Burgemeester uit felle kritiek

Weer ruzie Wassenaar en Katwijk

DOOR ERNA STRAATSMA
KATWIJK/WASSENAAR - De jarenlange samenwerking tussen Katwijk en Wassenaar lijkt van de baan. Wassenaar voelt zich niet langer gesteund door de buurgemeente, zegt interim-burgemeester Luigi van Leeuwen. In de strijd om het openhouden van de Ommedijksepolder zoekt de gemeente de steun van stadsgewest Haaglanden.

Van Leeuwen vindt dat burgemeester Jos Wienen van Katwijk zijn eigen plannen doordrukt. Bij het maken van plannen voor herontwikkeling van vliegkamp Valkenburg zou hij geen rekening houden met de Wassenaarse wensen.

"Er zijn krachten die ons isoleren", zegt Van Leeuwen. "Als wij zeggen dat we niet meer dan 3.500 woningen op Valkenburg willen, dan zegt Wienen dat er 5.000 woningen komen. Dat het uitvoeren van de plannen goedschiks, dan wel kwaadschiks geschiedt. Dat we rekening moeten houden met eventuele annexatieplannen en een nieuwe weg dwars door de Ommedijksepolder. Zo gaat het."

De Katwijkse burgemeester is voorzitter van de stuurgroep Project Locatie Valkenburg, waarin ook provinciaal gedeputeerde Asje van Dijk zit, de Wassenaarse wethouder Nico Alkemade en de Katwijkse wethouder Daan Binnendijk.

Katwijk is op zijn beurt ontstemd over een 'soloactie' van Wassenaar, in de vorm van een rapport over de Ommedijksepolder. In 'Groene schakel tussen kust en Groene Hart' ontvouwen burgemeester en wethouders hun eigen plan voor een groene buffer aan de noordkant van Wassenaar. In het op 6 maart gepresenteerde rapport staan ook enkele opmerkingen over Katwijks grondgebied, zoals uitbreiding van de zandwinning aan westelijke zijde van het Valkenburgsemeer.

"Het vlees is zwak', zegt Van Leeuwen in reactie op de Katwijkse kritiek. "De Ommedijksepolder is Wassenaars grondgebied, dus staat het ons vrij daar een rapport over te schrijven. Vooral ook omdat we nu van mening verschillen over de toekomst van vliegkamp Valkenburg. En we in de stuurgroep een minderheid vormen. We voelen ons niet aangesproken door de kritiek vanuit de gemeente Katwijk, maar in de hoek gedreven."

De Wassenaarse burgemeester weet zich in de eigen plannen gesteund door minister Verburg (landbouw), die het rapport persoonlijk op boerderij Nellesteijn in ontvangst nam. "Ze heeft zich all of a sudden achter ons geschaard."

Wassenaar roept nu de hulp van stadsgewest Haaglanden in, waar deze gemeente ook deel van uitmaakt. "Met hun steun zullen we ons melden bij de stuurgroep", zegt Van Leeuwen.

 

Terug naar