Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Breuk met Katwijk afgewend

Solo-actie Wassenaar veroordeeld

DOOR SASKIA BUITELAAR
KATWIJK/WASSENAAR - Wassenaar had niet op eigen houtje een rapport moeten publiceren over de toekomst van onder meer het oude vliegkamp Valkenburg. De stuurgroep van Project Locatie Valkenburg, waarin verder de gemeente Katwijk en de provincie zitten, was verrast en geďrriteerd toen ze in het Leidsch Dagblad over het rapport las.

“Het was netjes geweest”, zegt de Katwijkse wethouder in de stuurgroep Daan Binnendijk, “en dan druk ik me voorzichtig uit”, als Wassenaar buurgemeente Katwijk vooraf had ingelicht over het rapport dat handelt over Katwijks grondgebied. “Daarover wil je niet in de krant moeten lezen.”

Maar een vertrouwensbreuk is afgewend. Na een 'uitgebreid' gesprek, waarin 'goede afspraken' zijn gemaakt heeft Katwijk weer vertrouwen in de toekomstige samenwerking binnen de stuurgroep.

Die stuurgroep werd vorige maand verrast door een rapport van de gemeente Wassenaar over de Ommedijkse polder, die aan het voormalige vliegkamp grenst. Wassenaar bood het rapport 'Groene schakel tussen kust en Groene Hart' op 6 maart aan minister Verburg (landbouw) aan zonder medeweten van de stuurgroep. Dat, terwijl er voorstellen in staan die in tegenspraak zijn met de visies van de stuurgroep en de gemeente Katwijk over het gebied. Het Katwijkse PvdA-raadslid Nelly Smits, die onlangs vragen stelde over de kwestie, noemde specifiek de uitbreiding van de zandwinning in het Valkenburgse meer. Wassenaar stelt in het rapport voor om het meer uit te breiden richting de rijksweg A44, op Katwijks grondgebied.

Katwijks burgemeester Jos Wienen, tevens voorzitter van de stuurgroep, geeft Smits nu schriftelijk uitleg over de kwestie. Het Katwijks college en de stuurgroep waren, zoals Smits al vermoedde, niet op de hoogte van het rapport.

Wassenaar had verzuimd erover te vertellen in de stuurgroepvergadering. In de daaropvolgende vergadering is vervolgens uitgebreid gesproken over de kwestie en is de afspraak gemaakt dat de stuurgroep voortaan over alle informatie moet beschikken die de locatie Valkenburg aangaan.

Hoewel het niet met harde woorden in de brief staat, mogen solo-acties zoals die van Wassenaar dus niet meer voorkomen. "Dat kun je er inderdaad uit opmaken", erkent Binnendijk. “De beantwoording is vriendelijk van toon, want we willen in goede harmonie verdergaan met het proces. Voor ons is de kous af.” Overigens heeft het rapport dat de minister in handen kreeg, volgens de Wassenaarse wethouder geen status. Het verwoordt slechts de ambities van het Wassenaarse college, zo heeft die gemeente aan de stuurgroep laten weten.

Raadslid Nelly Smits is er toch niet helemaal gerust op. Ze vindt het verheugend dat het rapport geen officiële status heeft. “Maar het dient blijkbaar wel als input voor een op te stellen regionale structuurvisie van het Stadsgewest Haaglanden. Als het een en ander wordt overgenomen in die structuurvisie dan krijgt het, na vaststelling, wel degelijk een formele status”, oordeelt Smits.

 

Terug naar