Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

‘Sneller, goedkoper en effectiever dan een Rijnlandroute’

Leiden kan veel verkeersproblemen zelf oplossen

“Helaas komt het in de voetbalsport steeds vaker voor dat de speler die een bal uittrapt of een overtreding begaat, direct zijn hand opsteekt om een inworp of vrije trap te claimen. Eigenlijk is dat niets anders dan spelbederf en zeker is het verre van sportief. Dit gevoel bekruipt mij ook als ik de discussie volg over de Rijnlandroute.

Leiden is een stad met tussen de 50.000 en 60.000 eigen auto's. De verkeersdrukte zou dus al enorm zijn, als alle inwoners daarmee dagelijks een ritje zouden maken. Voorts trekt de stad dagelijks zeker 15.000 auto's aan om in de stad te werken, winkelen, leren of te recreëren. Sinds de aanleg van de prachtige singels honderden jaren geleden, is er in Leiden geen samenhangende verkeersstructuur gerealiseerd om al dat verkeer te handelen. De stad is dus niet geschikt om zijn centrumfunctie waar te maken. Ze is gewoon niet bereikbaar voor de mensen die er wonen en die er moeten zijn.

Ook op een ander gebied laat Leiden het afweten. Er zijn weliswaar, volgens opgave van de gemeente Leiden, circa 55.000 arbeidsplaatsen, maar dat is minder dan de eigen beroepsbevolking groot is. Kortom, veel Leidenaren moeten dagelijks de stad kunnen verlaten om elders te werken. En net zo moeilijk als je de stad inkomt, kun je hem verlaten. Daarnaast zorgt de mismatch op de arbeidsmarkt voor nog meer heen en weer rijden.

Voor zover al die verplaatsingen met de auto worden afgewikkeld, zorgt Leiden zelf dus voor zeer veel verkeersdrukte in de regio. Dat komt echter in de discussie over de Rijnlandroute echter nauwelijks aan bod. Net zoals op het voetbalveld hoor je Leiden alleen maar over de fabel van 'al dat doorgaande verkeer op die drukke' Churchilllaan. En dat is een fabel in meer dan een opzicht.

Dit betekent natuurlijk niet, dat er niets aan de Churchilllaan moet gebeuren. Er moet wel degelijk wat gebeuren en snel ook. Daarvoor hoef je en moet je ook niet 10 of 15 jaar of langer op de Rijnlandroute gaan wachten. Er moeten (en kunnen) nu al maatregelen worden genomen om de Churchilllaan veiliger en leefbaarder te maken. Leiden moet dus niet blijven zeuren over de Rijnlandroute en nu eindelijk eens zelf de handen uit de mouwen steken.

De stad heeft in de afgelopen decennia veel grondgebied van buurgemeenten geannexeerd en daar flink gebouwd (wijken als Zuid-West, de Mors, Stevenshof en straks wellicht de Oostvlietpolder). Bovendien heeft Leiden vele plannen voor de bouw van woningen, winkels en kantoren in de stad. Daar horen verkeersbewegingen bij en het Leidse wegennet is daar helemaal niet op berekend. Daarom moet Leiden nu eindelijk maar eens met een samenhangende verkeers- en vervoersvisie, beleid en een actieplan komen met voldoende aandacht voor alle verkeerssoorten (auto, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers).

Dan moet er ook nagedacht worden of de Churchilllaan niet onder de Vliet moet worden doorgetrokken naar de Europaweg. De laatste 100 jaar is er voor het autoverkeer geen kruising met bovengenoemde waterweg bij gekomen. Nu moet alle verkeer zich bij Cronestein over de te smalle Lammebrug de stad in- en uitwurmen. En als je de brug in de spits een paar keer per uur opendoet, is de chaos onvermijdelijk. Ik zie het al gebeuren, dat de spoorbrug bij de Grote Vink een paar maal in de spits wordt opgedraaid, dan is het hele treinverkeer in het westen van het land ontregeld. Er zouden kamervragen gesteld worden.

Het is dus de hoogste tijd, dat Leiden zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Maak de stad bereikbaar zowel voor inkomend als uitgaand verkeer. Veel maatregelen zijn op redelijk korte termijn te nemen. Ik geef een paar voorbeelden.

Al deze maatregelen zijn sneller, goedkoper en effectiever dan een Rijnlandroute en moeten hoe dan ook genomen worden, omdat de Rijnlandroute de problemen op de Churchilllaan immers niet oplost. De Rijnlandroute is er volgens de voorstanders toch alleen maar voor het doorgaand verkeer! Voor de auto's van Flora die voor dag en dauw gaan rijden en die enkele Duitser die naar de kust wil, hoef je toch geen Rijnlandroute van vele honderden miljoenen aan te leggen?

Kortom Leiden, hou op met onsportief gedrag en neem uw eigen verantwoordelijkheid voor uw eigen stad en de bereikbaarheid. Als zelfs een kleine herprofilering van de Breestraat voor de RGL al zo'n geweldig probleem is, verlies je als stad in ieder geval het recht van spreken over wat er elders inde regio moet gebeuren."

J.R. VAN LEEUWEN
Ondernemer in Voorschoten

 

Terug naar