Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Regio unaniem akkoord

 Miljoenen voor grote projecten

DOOR BINNERT GLASTRA
REGIO - De twaalf gemeenten die samenwerken in Holland Rijnland, leggen samen 142,5 miljoen euro op tafel voor vijf grote projecten. Woensdag werden zij het hierover eens, al heeft bijna elke gemeente ook twijfels. Woordvoerder Peter Glasbeek spreekt van een 'historische stap'. Waarschijnlijk in juni bekrachtigende twaalf de oprichting van dit regionale investeringsfonds officieel.

Er zijn grote plannen voor de regio Holland Rijnland: de Rijnlandroute, de Rijn Gouwe Lijn-west, een noordelijke weg tussen N206 en A4/A44, Greenport Zuid-Holland en verbetering van de groenstructuur. De twaalf gemeenten in de regio kunnen dat niet allemaal zelf betalen en hopen dat rijk en provincie bereid zullen zijn hiervoor 750 miljoen tot 1,5 miljard euro op tafel te leggen. Die doen dat echter alleen als ook de gemeenten zelf over de brug komen. De twaalf gemeenten voerden daarom intensief overleg over de oprichting van een regionaal investeringsfonds, waarin zij de komende 15 jaar in totaal 142,5 miljoen euro storten.

Dat fonds is er nu, tot vreugde van Peter Glasbeek, een van de bestuurders van samenwerkingsverband Holland Rijnland. Hij is van mening dat de concurrentiekracht door het fonds aanzienlijk wordt vergroot en is blij dat de twaalf gemeenten uiteindelijk unaniem instemden met de vorming van het fonds. "Iedereen had er aanvankelijk moeite mee", zegt hij. "Het zijn echt enorme bedragen, waar je je voor 15 jaar op vastlegt. Ook als je een kleine gemeente bent en minder hoeft bij te dragen."

Los van het geld, hadden verschillende gemeenten moeite met de vijf projecten zelf. Voorschoten bijvoorbeeld ziet helemaal niets in de Rijnlandroute, een weg die A4 en A44 ten zuiden van Leiden met elkaar verbindt. Een weg waar Voorschoten zelf niets aan denkt te hebben, maar die mogelijk wel over Voorschotens grondgebied komt. Volgens Glasbeek is dat probleem uit de weg geruimd nu alle gemeenten in 'een expressie van solidariteit' hebben beloofd het Voorschotense voorstel (Rijnlandroute onder de Korte Vliet in Leiden aanleggen, red.) net zo serieus te nemen als een zuidelijker variant.

Ook over de Rijn Gouwe Lijn-west is gesproken, aangezien Leiden het oostelijk deel van deze lightrailverbinding per referendum afschoot. "Daarover zijn de nodige gevoelens bij de andere gemeenten, maar ook het realiteitsbesef dat het weinig zin heeft het daarover te hebben", zegt Glasbeek. "We hebben er vertrouwen in dat we er wel uit zullen komen. Ook al omdat we er uit mˇÚten komen."

In het samenwerkingsverband Holland Rijnland zitten Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

 

Terug naar