Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

‘Nog lightrailvormen mogelijk’

Coalitie houdt RGL als optie

DOOR BINNERT GLASTRA
LEIDEN - De vier Leidse coalitiepartijen sluiten de lightrailverbinding Rijn Gouwe Lijn (RGL) nog niet uit als oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem voor de stad. Slechts enkele uren nadat een ruime meerderheid van de gemeenteraad gisteravond besloot niet mee te werken aan de RGL door Leiden, verklaarden de coalitiepartijen dat wat hen betreft alleen het binnenstadstracé door de Breestraat daarmee van de baan is.

Afgezien van de VVD schaarde de voltallige gemeenteraad zich gisteravond achter de uitslag van het referendum op 7 maart, toen bijna 69 procent van de stemmende Leidenaars 'nee' zei tegen de RGL. Dat kwam de liberalen op veel kritiek te staan, maar Paul Laudy van die partij stelde dat alleen de VVD vierkant achter haar overtuiging was blijven staan dat de sneltram er moet komen. "Hoe legt de PvdA het haar kiezers uit wat zij nu krijgen, terwijl zij bij de raadsverkiezingen kozen voor een partij die vóór de RGL was", wierp hij PvdA'er Gijs Holla tegen toen die ernaar informeerde hoe de VVD het zo massale 'nee' toch kon negeren.

Inderdaad is de PvdA 180 graden gedraaid. Wie niet beter wist, zou gisteravond denken dat de partij er al die jaren keihard voor heeft gevochten de geplande sneltram tussen Gouda en de kust van tafel te krijgen. Holla zei er trots op te zijn dat zijn partij het referendum mogelijk had gemaakt, dat hij de uitslag als een grote kans beschouwde en dat nu weer alles mogelijk was om het bereikbaarheidsprobleem van de Leidse binnenstad op te lossen.

Hij sloot daarbij een ander tracé van de RGL niet uit. "We moeten ons nu bescheiden opstellen, maar alles is mogelijk, behalve het voorkeurstracé door de Breestraat", zei hij, hoewel de referendumvraag van 7 maart luidde of de gemeente zou moeten meewerken aan de Rijn Gouwe Lijn ‘door Leiden’. Soortgelijke bewoordingen uitten ook de woordvoerders van mede-coalitiepartijen SP, Groenlinks en 'ChristenUnie. Jos Posthuma (GroenLinks) constateerde dat 'er veel ruimte zit' tussen de referendumvraag en het feitelijke besluit dat de raad net genomen had. "Daarin zijn allerlei vormen van tram en lightrail mogelijk", aldus de fractievoorzitter.

Verkeerswethouder John Steegh (Groenlinks) neemt de referendumvraag ook niet letterlijk, zolang hij met stad, regio en provincie maar tot een vergelijk kan komen waarmee iedereen het eens is. "Ik ben minder geïnteresseerd in wat nu precies is afgewezen, maar meer in de vraag waar we nu naartoe willen... "

Steegh moet daarmee wel haast maken. Leiden heeft van regiogemeenten en provincie tot de zomer gekregen om met een alternatief te komen. De wethouder wil daarom dat, tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer, 10 juli, duidelijk wordt in welke richting de oplossing gevonden moet worden. Eind dit jaar moet dit resulteren in een volledig plan.

 

Terug naar