Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Kamer van Koophandel wil tweede referendum

DOOR BINNERT GLASTRA
LEIDEN - Cees Broeksma, directeur van de Kamer van Koophandel Rijnland, wil dat er een commissie 'van buitenstaanders' komt om de uitslag van het Leidse referendum over de Rijn Gouwe Lijn (RGL) te analyseren. Broeksma denkt dat met de resultaten gewerkt kan worden aan een nieuw binnenstadstracÚ voor de RGL. Daarover zou dan binnen 18 maanden opnieuw een referendum gehouden kunnen worden.

Broeksma richt zijn pleidooi per brief tot CDA'er Asje van Dijk, die de coalitiegesprekken van de provincie Zuid-Holland leidt. De kamerdirecteur begrijpt blijkens zijn brief, weinig van het 'nee' dat de Leidenaars 7 maart uitspraken. 'Een progressieve, hoogopgeleide stad die tegen een investering in hoogwaardig openbaar vervoer stemt, zonder enig alternatief; dat is niet goed te volgen', aldus Broeksma. Er is volgens hem geen betere oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem van de stad en voor de ondernemersbelangen dan de RGL, een lightrailverbinding tussen Gouda, Leiden en de kust. Hij gaat ervan uit dat een 'analysecommissie' tot dezelfde conclusie komt. Dan kunnen de voor- en tegenstanders die elkaar bestreden tijdens de referendumcampagne, volgens hem met elkaar een nieuw binnenstadstracÚ bedenken.

 

Terug naar

Terug naar