Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Verburg steunt Wassenaar in groenwens

DOOR ERNA STRAATSMA
WASSENAAR - Het groene gebied ten noorden van Wassenaar moet groen blijven. Om dat te benadrukken overhandigde de Wassenaarse wethouder Alkemade gistermiddag een rapport over het behoud van de Ommedijksepolder aan minister Verburg van Natuurbeheer. Dat gebeurde in het gebied, op het erf van boerderij Nellesteijn.

In haar reactie na de aanbieding van het rapport liet de nieuwe bewindsvrouwe duidelijk doorschemeren dat zij -  zelf een echte plattelandsdochter - sympathie voelt voor het streven van Wassenaar. Zij vertelde op haar departement het advies te hebben gekregen niet op de uitnodiging in te gaan voor deze ge1egenheid naar Wassenaar te komen. “Soms moet je dat naast je neerleggen. Ik dacht: ‘Ik moet dit tóch doen’. Als minister van Natuur vind ik dat u een goede stap hebt gezet. Ik sta hier omdat ik het belang van het groen voor de héle samenleving wil benadrukken. En we weten dat we hier nog heel wat uit te onderhandelen hebben met de provincie en de andere gemeenten. Ik wens jullie veel succes met de onderhandelingen. We hebben de opgave mensen te huisvesten, maar ook de opgave zorg te dragen voor het groen en de ecologie. Mijn aanwezigheid hier is een klein duwtje in de rug.”

Een minimaal 35 meter breed ‘ecoduct’ over de A44 is een van de maatregelen die Wassenaar bepleit. De overgang is vooral bedoeld voor reeën, maar is ook te gebruiken door andere diersoorten. Een fietspad is wenselijk, maar dan moet de overgang minstens 50 meter breed zijn, zo heeft bureau Bosch Slabbers in opdracht van de gemeente becijferd. Zandwinning uit het Valkenburgsemeer wil Wassenaar uitbreiden in een andere dan zuidelijke richting.

De oude tankgracht, die deel uitmaakt van de door de Duitsers aangelegde verdedigingslinie 'Atlantikwall', kan een belangrijke rol spelen in de ecologische zone. Wassenaar wil het bouwwerk beter in beeld brengen door het geheel aan weerszijden onbebouwd te laten en het omliggende 'bunkerbos' te kappen. Dat brengt de oude bunkers ook weer in het zicht. Ook elders moeten 'storende bosschages' weg, om het uitzicht te verbeteren. De composteerinrichting die er nu nog is, zou ook weg moeten, evenals een aantal campings langs de A44. De twee boerenbedrijven in het gebied mogen van de gemeente blijven. Ze kunnen een rol spelen in de versterking van recreatie in de Ommedijksepolder. De voormalige vuilstort in het gebied moet veranderen in een uitzichtpunt, vergelijkbaar met de seringenberg op landgoed De Horsten.

 

Terug naar

Terug naar