Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Discussie Rijnlandroute

 Wethouder Horlings ondervuur

DOOR ERNA STRAATSMA

VOORSCHOTEN - De Voorschotense wethouder Hans Horlings ontliep gisteravond op het nippertje een motie van wantrouwen. Een meerderheid van de fracties uitte harde kritiek op zijn optreden. De CDA-bestuurder heeft de raad niet goed ingelicht over de stand van zaken rond de Rijnlandroute.

‘Bestuurlijke wanprestatie’ luidde het oordeel van de VVD-fractie, die geen goed woord over had voor het gebrekkige optreden van Horlings. GroenLinks sprak over 'ernstige tekortkomingen' van de verkeerswethouder, die ook deel uitmaakt van het dagelijks bestuur van Holland Rijnland (samenwerkingsverband gemeenten Leidse regio en Duin- en Bollenstreek).

Horlings heeft eind januari verzuimd om de Voorschotense gemeenteraad op de hoogte te stellen van de overeenkomst die ministerPeijs (verkeer) met regiobestuurder Wienen en, gedeputeerde Huls zou tekenen over aanleg van de Rijnlandroute. Zonder van die overeenkomst af te weten, stemde de gemeenteraad op 25 januari in met de vorming van een regionaal wegenfonds. Daarbij werd als voorwaarde gesteld dat Voorschoten nog wel overtuigd wil worden van 'nut en noodzaak' van een nieuwe weg tussen A4 en A44. Naderhand bleek dat Horlings, als bestuurslid van Holland Rijnland, al op 15 januari bekend was met de inhoud van de betreffende overeenkomst.

De wethouder heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor zijn nalatigheid en daarmee was de ergste kou voor de coalitiepartijen uit de lucht. Maat (GL): "De dader heeft bekend. Naar wij vermoeden heeft hij het niet met opzet gedaan. Er ging even het gerucht dat wij een motie van wantrouwen zouden indienen, maar dat is niet het geval. Door deze gebeurtenis is het vertrouwen in deze wethouder niet verbleekt." VVD-raadslid Bos bestempelde dit als een 'voorwaardelijke veroordeling'.

De onvrede over de voortvarendheid van het regiobestuur, minister Peijs en gedeputeerde Huls blijft nog steeds groot. Behalve Voorschoten is vrijwel iedereen overtuigd van 'nut en noodzaak' van de Rijnlandroute. GroenLinks stelde voor om de bijdrage aan het regionale wegenfonds alsnog in te trekken.

De fracties verzochten B en W om snel een gesprek te arrangeren met regionaal portefeuillehouder Glasbeek. Volgens Horlings is Glasbeek bereid om naar Voorschoten te komen.

 

Terug naar

Terug naar