Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit 

 

Actie 'Stop aanleg RijnlandRoute'

Wassenaar - Uit bezorgdheid over de aantasting van steden en dorpen en aantasting van natuur en landschap is de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland opgericht. Voorzitter Wim ter Keurs zegt dat regiobestuurders het alleen doen voorkomen alsof nut en noodzaak van de RijnlandRoute allang zijn aangetoond.

Zoals vorige week in deze krant werd gemeld, hebben minister Karla Peijs, gedeputeerde Martin Huls en regiobestuurder Jos Wienen van Holland Rijnland hun handtekeningen gezet onder de intentieverklaring over de aanleg van de RijnlandRoute. In de planstudie die nu volgt, moet een keuze gemaakt worden tussen verschillende combinaties van de twee tracÚs tussen Katwijk en de A44 en twee tracÚs tussen de A44 en de A4. Het tracÚ van de RijnlandRoute is nog niet precies bekend.

Wim ter Keurs: "Maar uit eerdere studies blijkt dat de RijnlandRoute nauwelijks een functie heeft voor het doorgaande oost-westverkeer, want het meeste verkeer moet in Leiden zijn en/of komt daarvandaan". De voorzitter stelt dat uit de eerdere studies die regio en provincie hebben laten doen, blijkt dat men de hoeveelheid autoverkeer in de prognoses heeft opgevoerd door te rekenen met een autonome groei van het autoverkeer met 2% per jaar (dat betekent l,5x zoveel autoverkeer in 2025, alsof rekeningrijden niet op deze regio betrekking zal hebben); met een onwaarschijnlijk laag aandeel (van 15%) van het openbaar vervoer en de (brom-)fiets in alle verplaatsingen (terwijl het toch vooral om lokaal verkeer gaat); met bijna 2x zoveel woningen op Valkenburg als waartoe de regio besloten heeft, en met ruim 2,5 keer zoveel kantooroppervlakte in de regio Holland Rijnland in 2020 als in 2002. "Wat echt een absurde veronderstelling is, gezien het zo langzamerhand toch wel door iedereen erkende, structurele overschot in de kantorensector", aldus Ter Keurs.

 

Terug naar

Terug naar