Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

SP lanceert actieplan voor OV

 'Geef geld RGL aan gratis bus'

DOOR BINNERT GLASTRA

LEIDEN - De provincie Zuid-Holland kan de tientallen miljoenen die zij aan de Rijn Gouwe Lijn (RGL) wil uitgeven, beter besteden aan het invoeren van gratis openbaar vervoer. Dat staat in het actieplan 'Zuid-Holland bereikbaar!' van de SP. Volgens de partij leidt de geplande sneltram tussen Gouda en Leiden enkel tot afname van het aantal treinreizigers en verschraling van het busvervoer in de stad.

In 2020 is Zuid-Holland één grote, dichtgeslibde asfalt jungle en is de lucht sterk vervuild, denkt de SP. Veel meer mensen dan nu gebruiken dan de auto, aangezien het openbaar vervoer een lachertje is. De partij denkt het tij nog te kunnen keren en ging zaterdag vanaf Leiden Centraal op 'OV-tour' door de provincie.

De partij wil het openbaar vervoer in de stad en voor woon-werkverkeer gratis maken en de tarieven fors verlagen voor de rest. Daarnaast wil de SP het treinennetwerk verbeteren en een fileheffing invoeren. Aangezien veel bedrijfsterreinen in de buurt van de snelweg liggen, wil partij dat er meer snelwegbussen komen. 

Wijzend op successen met gratis openbaar vervoer in België, denkt de SP dat dat de redding is voor de Randstad. 'De effecten (in het Belgische Hasselt, red.) zijn verrassend: het aantal buslijnen is gegroeid van één naar negen, het aantal reizigers is vertwaalfvoudigd. Gratis OV blijkt ouderen uit hun isolement te halen. Uitbreiding van de stadsring is niet meer nodig', schrijft de partij in haar actieplan.

Gratis openbaar vervoer hoeft volgens de partij bovendien helemaal niet duur te zijn, aangezien de staat nu al tweederde van de kosten draagt. 'De extra kosten om het helemaal gratis te maken zijn eigenlijk niet meer zo groot, de effecten verdienen zich dubbel en dwars terug.' Met dat laatste denkt de SP niet alleen aan meer ov-reizigers en gezondere lucht, maar ook aan financiële besparingen. 'De overheid bespaart miljarden doordat aanleggen van wegen niet meer nodig is', aldus de SP. Leiden zou volgens de SP heel eenvoudig geld besparen voor beter OV, door de aanleg van de RGL te annuleren. De lightrailverbinding vanuit Gouda levert volgens de SP alleen maar slechtere busverbindingen op. 'Waarom zou Leiden 40 miljoen betalen [ . .,] voor een minder goed bereikbare binnenstad?'

De partij onderbouwt haar actieplan onder meer met onderzoek van verkeersbureau Goudappel Coffeng. Dat onderzocht de te verwachten effecten van de voorgestelde maatregelen. De SP verkondigt dat de cijfers haar verwachtingen bevestigen. Het aantal autokilometers neemt volgens Goudappel Coffeng sterk af, terwijl het aantal ov-kilometers verdrievoudigt.  

 

Terug naar

Terug naar