Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Wat doet de RGL met omgeving?

 

RGL en de openbare ruimte in RAP Architectuurcentrum

LEIDEN - Op woensdag 28 februari wordt om 20.00 uur in RAP Architectuurcentrum een architectuurcafé georganiseerd met als onderwerp RGL en openbare ruimte. De eerste helft van de avond komen verschillende sprekers aan het woord, na de pauze is het publiek van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie. De toegang is vrij.

Het referendum over de RGL staat voor de deur. Veel aspecten over de RGL zijn aan bod gekomen, alle argumenten zijn via diverse kanalen uitgewisseld. Rationele argumenten, maar ook vaak emotionele. Veiligheid, noodzaak, kosten, aansluiting op overig OV of gewoon onderbuikgevoel, voor of tegen. Volgens RAP Architectuurcentrum is echter één aspect onderbelicht gebleven. Wat betekent de inpassing van de RGL voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving? Een aspect waar 'wij' als medevormgevers van deze openbare ruimte nauw bij betrokken (moeten) zijn.

Op 28 februari organiseert het RAP daarom een debat/discussiebijeenkomst over de inpassing van de RGL in de openbare ruimte. Ste­denbouwkundigen, vormgevers en onafhankelijke deskundigen presenteren hun ideeën over de inpassing van de RGL in Leiden, voorafgegaan door een toelichting van de bij het project betrokken ontwerper. Niet met 'voor' of 'tegen', maar aan de hand van beeldmateriaal zullen zij laten zien wat de consequenties zijn (zowel positief als negatief) van de RGL voor Leiden en omgeving. Aansluitend zal de zaal de discussie met hen aangaan, gericht op juist de vormgevingsaspecten van de lightrailverbinding door Leiden. Bewoners, architecten, bestuurders, vormgevers, stedenbouwkundigen en ieder ander die over de ruimtelijke en esthetische aspecten van de RGL wil discussiëren, wordt van harte uitgenodigd om aan deze discussie deel te nemen. Het RAP Architectuurcentrum is gevestigd in de Nieuwstraat 33 in Leiden.

 

Terug naar

Terug naar