Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Provincie houdt Leiden aan oude RGL-afspraken

LEIDEN - De provincie Zuid-Holland is van zins de gemeente Leiden te houden aan eerder gemaakte afspraken over de Rijn Gouwe Lijn (RGL). Dat blijkt uit een brief van de provincie aan de gemeenteraad. Het Leidse college van B en W heeft gezien de referendumuitslag besloten niet mee te werken aan de RGL en stelt dat de afspraken probleemloos kunnen worden ontbonden.

Hoewel is afgesproken dat Leiden en regiogemeenten een 'adempauze' nemen tot de zomer, lijkt het politiek en juridisch steekspel over de gevolgen van het Leidse referendum te zijn begonnen.

De provincie schrijft dat het regionale RGL-project zich niet leende voor een volksraadpleging en zij zich daarom niet gebonden acht aan de uitslag. Bovendien stelt de provincie dat in de voorlopige overeenkomst van eind 2005 staat, dat Leiden de definitieve deal ook zal tekenen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dat is het geval en dus zijn er volgens de provincie 'geen beletselen meer'. 'Wij gaan ervan uit dat de raad de afspraken zal respecteren', aldus de provincie. ‘Neen’, zegt het Leidse college van B en W. ‘In de voorlopige overeenkomst staat ook een deadline voor de ondertekening van het definitieve document.’ Aangezien die overschreden is, zijn de afspraken volgens Leiden niet langer geldig.

 

Terug naar

Terug naar