Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Felle discussies over sneltrampropaganda

Politiek ontketent posteroorlog

 DOOR BINNERT GLASTRA

LEIDEN - De politieke partijen in de stad hebben elkaar de oorlog verklaard in de campagne over het Rijn Gouwe Lijn-referendum dat op 7 maart gehouden wordt. De afgelopen week voerden zij vooral slag over elkaars propagandaposters.

De stad spreekt zich er woensdag 7 maart in een referendum over uit: moet de gemeente wel of niet meewerken aan de aanleg van de Rijn Gouwe Lijn (RGL) door Leiden? Dat het referendum er nu wel komt - in 2002 schoot wethouder Pechthold een referendumverzoek hierover af - ­is het resultaat van de samenstelling van het Leidse college van burgemeester en wethouders. PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie wilden na de gemeente­raadsverkiezingen wel graag samen een college vormen, maar kwamen er over de RGL niet uit. De meningsverschillen tussen de potentiële collegepartijen waren zo groot dat zij besloten tot het 'referendumcompromis': de Leidenaars moeten het maar zeggen.

Inmiddels is de campagne in volle gang en voeren niet alleen politieke partijen, maar ook belangenorganisaties een verbeten strijd om de gunst van de kiezer. De onafhankelijke referendumkamer ziet erop toe dat die strijd eerlijk verloopt en dat is zo langzamerhand een erg moeilijke opgave aan het worden. De Leidse politieke partijen promoten namelijk niet alleen hun standpunt, ze vallen nu ook elkaars campagnes aan. Er is een ware posteroorlog uitgebroken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze werd ingeleid door SP, Leefbaar Leiden, ChristenUnie en de Stadspartij Leiden Ontzet. De vier partijen dienden een klacht in bij de referendumkamer omdat zij vinden dat de campagne van de PvdA misleidend is. De arbeiderspartij hangt subtropische strandposters op met de leus 'Stem JA voor de tram naar het strand', ook al gaat het referendum strikt genomen over het tracé dat de sneltram mogelijk door Leiden krijgt.

 

De referendumkamer oordeelde op een manier die weinig duidelijkheid schiep: de leus 'staat op gespannen voet met de referendumvraag' en de PvdA wordt verzocht misverstanden te vermijden. Direct na de uitspraak buitelden de betrokken partijen alweer over elkaar heen. De klagers noemen de uitspraak 'een veroordeling' en de PvdA-leus 'misleidend' en 'kiezersbedrog'. De PvdA daarentegen nuanceert alleen teksten op websites (om misverstanden te vermijden) en blijft de gewraakte poster verspreiden.

 

 

 

Ook GroenLinks (pro-RGL) mengde zich na de uitspraak in de posteroorlog. Die partij wil nu bij de referendumkamer een klacht indienen tegen de posters van de tegenstanders. En dan met name over de posters waarop een lightrailvoertuig staat afgebeeld in de Breestraat, compleet met bielzen, kiezelstenen en spoorwegovergang. Die vindt de partij minstens zo misleidend als welke leus over een tram naar het strand dan ook. Als de referendumkamer zich dan wil uitspreken - GroenLinks trekt die bevoegdheid overigens in twijfel - dan ook over iedereen.

 

Het CDA heeft zich inmiddels ook in de discussie gemengd. De partij voert geen campagne ('als je de stad om advies vraagt, moet je niet gaan vertellen wat dat advies moet zijn') en walgt van het moddergevecht bij de anderen. Fractievoorzitter Jan-Jaap de Haan scheert alle deelnemers aan de 'wanvertoning' over één kam en vindt dat de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet.

Slechts twee partijen lieten nog niet van zich horen: VVD en D66.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar

Terug naar