Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het

Rijnlandroute houdt politiek bezig

'Zijn we voor de gek gehouden?'

VOORSCHOTEN - De Leiderdorpse wethouder P.A. Glasbeek (PvdA.), in het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland beheerder van de portefeuille van verkeer en vervoer, zei in het Leidsch Dagblad van 8 februari jl. dat nut en noodzaak van de Rijnlandroute meer dan voldoende zijn aangetoond. Dat was uiteraard tegen het zere been van de Voorschotense politiek.

Liet Glasbeek hiermee een proefballon op om het tekenen van de intentieverklaring op 12 februari te 'verkopen' of is de verdeeldheid binnen het bestuur van Holland Rijnland zo groot dat men elkaar in belangrijke kwesties niet meer op de hoogte houdt? Zelfs onze eigen Voorschotense wethouder Hans Horling (CDA), die in het Dagelijks Bestuur de plaatsvervanger is van Glasbeek, wist kennelijk niets van deze actie en in december 2006 had de vice-voorzitter van het Dagelijks Bestuur, burgemeester J. Wienen van Katwijk, gezegd dat nut en noodzaak nog aan de orde zouden komen.

De actie van Glasbeek en de daarmee samenhangende ondertekening van de intentieverklaring Rijnlandroute door minister Peijs heeft bij alle Voorschotense raadsfracties vragen opgeroepen. Freddy Blommers (D66) vroeg zich in een brief aan het college af "Op welk moment was het college en de Voorschotense vertegenwoordiger [Hans Horlings] in het DB van Holland Rijnland bekend dat de genoemde intentieverklaring getekend zal gaan worden en waarom heeft het college gekozen om de gemeenteraad niet eerder op de hoogte te stellen van dit feit...". Blommers wilde ook weten "Vindt het college het acceptabel dat dhr. Glasbeek uitspraken doet die strijdig zijn met het standpunt van het DB Holland Rijnland zoals deze in Voorschoten bekend zijn?" Jan Spendel zei namens de PvdA­fractie Voorschoten "boos [te zijn] om de uitspraak van Peter Glasbeek over de Rijnlandroute" en somde de argumenten om de Rijnlandroute vooral niet aan te leggen nog eens op.

Het scherpst was Helma Neppérus (VVD) in haar schriftelijke reactie, gericht aan burgemeester Staatsen in zijn functie van voorzitter van de gemeenteraad. "Met teleurstelling heb ik van de laatste ontwikkelingen rond de Rijnlandroute kennis genomen. Die ontwikkelingen geven de VVD-fractie de indruk dat we op een moeilijk spoor zitten en dat het afgelopen jaar ook niet altijd de goede en actuele informatie is gegeven aan de Raad. Bij dat laatste ga ik er vanuit dat het niet bewust is gebeurd, maar het resultaat is daarom niet minder teleur­stellend." Neppérus zei verder: “Wij denken bij dit alles ook, wij hebben toch niet voor niets in de persoon van de heer Horlings een bestuurslid van het DB, die moet toch meer weten? En dan moet die kennis toch gedeeld worden met alle partijen in de Raad? Of heeft hij dit niet voelen aankomen en doet men in Holland Rijnland zaken achter zijn rug om? Of het nu het een of het ander is, beide zijn even schokkend." Zij besluit haar schrijven met: "Als VVD hebben wij nu het gevoel dat we als Voorschoten gewoon door een kennelijke meerderheid in het DB van Holland Rijnland voor de gek zijn gehouden. En dat is voorzichtig gezegd, wel heel jammer voor Voorschoten.”

Verwarring

De reactie van de leden van het Algemeen Bestuur Hester Tjalma-den Oudsten (CDA) en burgemeester Staatsen van 13 februari, gericht aan de Dagelijks Bestuur, besloot met "wilt u de heer Glasbeek uitnodigen zich in zijn uitlatingen over dit soort belangrijke en gevoelige onderwerpen te houden aan de door DB en AB uitgezette beleidslijnen om onnodige verwarring en politieke turbulentie te voorkomen?"

De tijd zal leren of met dergelijke vriendelijke verzoeken achteraf de voortdenderende vrachtwagen die Rijnlandroute heet, valt tegen te houden. Misschien moeten de Voorschotense bestuurders gewoon beter gaan opletten.

 

Terug naar

Terug naar