Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Voorschotense politiek in haar wiek geschoten

Commotie over uitspraken Rijnlandroute

DOOR ERNA STRAATSMA

 

VOORSCHOTEN - De Voorschotense politiek is in haar wiek geschoten door uitspraken van de Leiderdorpse wethouder Peter Glasbeek. Als regionaal porte­feuillehouder verkeer en vervoer heeft hij gezegd dat het nut van de Rijnlandroute 'al meer dan voldoende is aangetoond'. En dat is tegen het zere been van de gemeenteraad, die daar nog 'lang niet' van is overtuigd.

De politieke partijen buitelen over elkaar om hun ongerustheid over Glasbeeks uitlatingen te etaleren. Burgemeester Staatsen en CDA-fractievoorzitter Hester Tjalma schrijven in een gezamenlijke brief aan het algemeen bestuur van Holland Rijnland (regiobestuur Leidse regio en Duin- en Bollenstreek) dat 'er steeds weer uitingen worden gedaan, die afwijken van vastgestelde beleidslijnen'. 'Er lijkt bijna een onderstroom te zijn, die het geaccordeerde beleid over­heerst', stellen de Voorschotense afgevaardigden.

Voorschoten staat vooralsnog alleen achter een weg onder de Korte Vliet. Als dat niet mogelijk is, of te duur, zou een volledig ondergrondse weg dwars door Voorschoten het enige alternatief zijn. Omliggende gemeenten hebben toegezegd die mogelijkheden te willen onderzoeken.

De Voorschotense gemeenteraad stemde onlangs in met de vorming van een regionaal wegenfonds, maar verbond daaraan enkele voorwaarden. Zo zou 'nut en noodzaak' van de Rijnlandroute, een nieuwe weg tussen A4 en A44, eerst 'duidelijk aangetoond' moeten worden. Zo niet, dan wil Voorschoten zijn toegezegde bijdrage aan het wegenfonds 'heroverwegen'.

De raadsfracties van VVD, D66 en PvdA zijn ook boos op Glasbeek. 'De PvdA Voorschoten is nog lang niet overtuigd' van het nut en de noodzaak van een nieuwe weg, schrijft raadslid Jan Spendel in een persbericht over de ontstane commotie. VVD en D66 stuurden al eerder soortgelijke berichten rond. Beide partijen hebben burgemeester en wethouders om een extra raadsvergadering gevraagd, waarin verkeerswethouder Horlings (tevens lid van het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijn­land) tekst en uitleg moet geven.

De SP vindt op haar beurt dat de verbazing van de VVD merkwaardig is, omdat de Zuid-Hollandse liberalen niet kunnen wachten tot de Rijnlandroute een feit is. Harre van der Nat noemt de kritiek van de VVD daarom 'hypocriet'. De SP is tegen aanleg van de nieuwe weg, maar zit niet in de Voorschotense gemeenteraad. De partij maakt wel deel uit van provinciale staten.

GroenLinks-fractievoorzitter Leo Maat liet eind januari al weten dat 'Voorschoten zijn kop in het zand steekt'. De voorwaarden die de gemeenteraad aan deelname in het wegenfonds stelt, zouden 'geen stuiver waard' zijn. 'Ik verwacht dat als puntje bij paaltje komt, de regio gaat voor de meest kansrijke, ofwel meest betaalbare variant'. Een weg onder de Korte Vliet acht GroenLinks 'onbetaalbaar'.

Glasbeek is zich van geen kwaad bewust, zo liet hij eerder deze week weten tijdens een regionaal overleg over verkeerszaken. Hij is bereid te voldoen aan de wensen van Voorschoten, maar ziet ze niet als 'ontbindende voorwaarden'. Hij liet nogmaals weten dat 'nut en noodzaak' van een nieuwe weg 'redelijk vaststaan'.

 

Terug naar

Terug naar