Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Steegh geeft ja-stemmers steun in de rug

DOOR ERNA STRAATSMA

 

LEIDEN - Met zijn handtekening wil de Leidse wethouder John Steegh (verkeer) de ‘ja-stemmers’ op 7 maart een steuntje in de rug geven. Dat betoogde de Groen­Linkser gistermiddag bij het onderteke­nen van een regionale intentieverklaring voor de aanleg van een sneltramspoor tussen Oegstgeest en Noordwijk.

Ook de andere ondertekenaars - gedeputeerde Martin Huls, regionaal portefeuillehouder Peter Glasbeek (verkeer) en wethouders van Oegstgeest, Noordwijk en Katwijk - zien in de gezamenlijk geformuleerde wens vooral een politiek statement. Het plan voor een lightrail­verbinding tussen Gouda en de kust, de Rijn Gouwe Lijn (RGL), is immers al in 2003 vastgelegd in het Regionaal Vervoers- en Verkeersplan. Alle gemeenten in de Leidse regio en de Duin- en Bollen­streek hebben dit plan onderschreven.

Hoewel Steegh heeft beloofd zich ‘neutraal’ op te stellen tot aan het Leidse referendum over de RGL, vindt hij niet dat hij daarvan afwijkt door zijn handtekening onder de intentieverklaring te zetten. Sterker nog, hij heeft er zelf bij het regiobestuur op aangedrongen om mede te ondertekenen. “Als ik niet zou tekenen zou dat juist raar zijn. Dan krijg je het omgekeerde effect: dan denken Leidenaars misschien dat het stadsbestuur zelf ook niet meer in de aanleg van een lightrail naar de kust gelooft.” Dat zou de referendumuitslag mogelijk beïnvloeden, zo vreest Steegh. “Nu weet de bevolking dat als ze ja zegt, ook het westelijk deel van de RGL er komt.”

De wethouder, die zelf voorstander is van aanleg van de sneltram door de Leidse binnenstad, verwijst ook naar de eerder uitgesproken wens van de Leidse gemeenteraad. Die wil ‘geen Oost zonder West’.

Op verzoek van Steegh is er wel een Leidse ‘voetnoot’ in het principe-akkoord opgenomen voor het geval een meerderheid van de Leidenaars op 7 maart “nee” zegt tegen de RGL. In die voetnoot is vastgelegd dat Leiden dan zijn steun aan de RGL West intrekt.

De Leidse handtekening lag niet direct voor de hand, omdat Glasbeek al namens de gehele regio tekende en de RGL West niet over Leids grondgebied loopt. Dat is wel het geval in Katwijk, Noordwijk en Oegstgeest. Huls tekende omdat de RGL een provinciaal project is.

Huls is blij met de intentieverklaring, die onderstreept dat het draagvlak voor een lightrailverbinding naar de kust ‘heel groot’ is. Hij hoopt dat het nieuwe kabinet snel geld beschikbaar stelt voor de RGL West. “Ik ben blij dat de wensen in het nieuwe regeerakkoord aansluiten bij de wensen van de provincie”, zei hij over het streven naar meer en beter openbaar vervoer.

Katwijk en Noordwijk zien de ondertekening als een ‘herstart’ van het RGL-Westproject. “In de afgelopen drie jaar is nauwelijks gesproken over de lightrail”, aldus de Katwijkse wethouder Wim de Jong. Dat was onder meer het gevolg van het besluit van minister Peijs (verkeer en waterstaat), die de aanleg van de Rijn Gouwe Lijn in twee stukken heeft geknipt, een oostelijk en een westelijk deel.

 

Terug naar

Terug naar