Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Wens gemeenten Duin-Bollenstreek

Roep om RGL tot Voorhout

DOOR ERNA STRAATSMA

LEIDERDORP - Een sneltram naar de kust moet ook langs Voorhout en Sassenheim rijden. Dat bepleitten wethouders van diverse gemeenten in de Duin- en Bollenstreek gisteren tijdens een regionaal verkeersoverleg.

Met een route langs Sassenheim kan de sneltram - de Rijn Gouwe Lijn (RGL) - aansluiting :krijgen op de beoogde Stedenbaan. Dit is een metro-achtige verbinding over het spoor tussen Dordrecht en Schiphol. De Stedenbaan komt langs een aantal nieuwe treinstations, onder meer bij Sassenheim. Bij deze stations zijn woningen en kantoren gepland.

Rondom het treinstation in Voorhout wordt ook flink gebouwd. Dit station ligt op de route Leiden-Haarlem.

De wethouders deden de suggestie vlak voor de ondertekening van een intentieovereenkomst over de aanleg van de RGL West. Vandaag zetten bestuurders van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leiden, Noordwijk, Katwijk en Oegstgeest hun handtekening. Zij spreken daarmee hun gezamenlijke wens uit om de beoogde lightrailverbinding tussen Gouda en Leiden door te trekken naar de kust.

Volgens de plannen gaat de sneltram vanaf het transferium nabij de A44 naar de kust rijden. De lightrail voert langs vliegkamp Valkenburg en gaat mogelijk langs de Katwijkse wijk Zanderij verder naar het noorden. De mogelijkheid bestaat dat de sneltram in beide plaatsen een rondje gaat rijden. Bij het nader uitwerken van de plannen willen wethouders uit de Bollenstreek nu ook kijken naar het doortrekken van de lijn richting Voorhout en Sassenheim. “We kunnen dat beter nu meteen doen en niet over een jaar”, aldus een van hen.

Dat Leiden de intentieverklaring tekent, staat los van de uitkomst van het RGL-referendum op 7 maart, zo betoogde wethouder John Steegh. “De gemeenteraad heeft uitgesproken dat er geen 'Oost zonder West mag komen', dus ik doe wat de gemeenteraad wil. Door ondertekening van de intentieverklaring doe ik er alles aan om ervoor te zorgen dat West er komt.”

De handtekening van Steegh heeft tot een klacht van de Stichting Openbaar Vervoer op Maat (Stoom) geleid, die is verworpen door de Referendumkamer. Volgens Stoom wekt de wethouder de indruk dat de aanleg van de RGL op 7 maart niet ter discussie staat. Hij zou daardoor de uitslag van het referendum beïnvloeden. Nu de ondertekening van de intentieverklaring is vervroegd, van 2 maart naar 15 februari, vervalt dat argument, meent de Referendumkamer.

Regionaal portefeuillehouder verkeer & vervoer, Peter Glasbeek, ziet in de roep om noordelijke uitbreiding van het lightrailspoor het bewijs dat de RGL van grote waarde is voor de Leidse regio, Duin- en Bollenstreek en de Rijnstreek. Zo is er in Alphen aan den Rijn de wens om het sneltramspoor door te trekken naar Schiphol en gaan er in de provinciale politiek stemmen op om de sneltram vanuit Katwijk door te trekken naar Hillegom en Voorhout en vanuit Leiden naar Scheveningen. “Het staat hoog op mijn lijstje om te kijken in hoeverre de lijn is uit te breiden”, aldus Glasbeek.

Veel gemeenteraden hebben inmiddels ingestemd met de vorming van een regionaal fonds om nieuwe infrastructuur te betalen, zoals de RGL West en de Rijnlandroute (de nieuwe weg tussen A4 en A44). Alleen Hillegom en Noordwijkerhout hebben nog hun twijfels bij de gevraagde bijdrage. Sommige gemeenten, zoals Voorschoten, hebben ‘mitsen en maren’ geformuleerd die volgens Glasbeek niet gelden als ontbindende voorwaarden. “Alleen een ja of een nee is mogelijk.”

Terug naar

Terug naar