Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Peijs spoort regio aan tot snel besluit

DEN HAAG - Minister Peijs hoopt dat regiobestuurders in Leiden en omgeving het snel eens wor­den over aanleg van de Rijnland­route. "We zijn allemaal over­tuigd van het nut en de noodzaak van een nieuwe weg", zei ze gistermiddag, tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de ondertekening van een principe-akkoord tussen rijk, provincie en regio. De 'intentieovereenkomst' werd mede getekend door gedeputeerde Huls en regiobestuurder Wienen, die voorzitter is van de stuurgroep As Leiden-Katwijk en burgemeester van Katwijk.

De drie partijen zijn het eens over aanleg van een nieuwe weg tussen de A4 en A44. Ze gaan de komende maanden aan de slag om uit te zoeken wat het meest geschikte tracé is. Ook moeten ze nog praten over de vraag of het een rijksweg, danwel provinciale weg wordt. De gesprekken monden eind mei waarschijnlijk uit in een vermelding in de meerjarenbegroting van het ministerie van verkeer en waterstaat. Als dat gebeurt is de financiering van de weg vrijwel zeker.

"Hartstikke leuk dat wij op de valreep nog deze intentieovereenkomst tekenen", zei Peijs, doelend op haar vertrek als minister. De drie partijen zijn het op 3 oktober al eens geworden maar hadden die afspraken nog niet formeel vastgelegd. "We hebben toen heel lang gediscussieerd en zijn het toen eens geworden dat de aanleg van de Rijnlandroute een no regretmaatregel is", aldus Peijs. "De rest is aan u", zei ze tegen een groep wethouders uit de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek. "Ik zou zeggen: ophouden met praten. Geld hoeft niet altijd een probleem te zijn, al moet het ook weer niet te duur worden." Ze drukte de wethouders op het hart gezamenlijk hun schouders onder het project te zetten, zodat de vaart erin blijft. "Ik zou zeggen: laat dat geld niet te lang staan. Je wilt iets of je wilt het niet. Ik weet uit ervaring dat een regio een weg heel lang kan tegenhouden. Dan geeft het rijk dat geld wel aan iets anders uit."

Huls en Wienen benadrukten het belang van de weg, die onder meer is bedoeld om de verkeersdrukte op de Leidse Churchilllaan te verminderen. De Rijnlandroute is ook bestemd voor toekomstige bewoners van vliegkamp Valkenburg en voor vrachtverkeer van en naar bloemenveiling Flora.

 

Terug naar

Terug naar